Misztikus tájak - Dél-Anglia - Galstonbury Apátság

Misztikus tájak - Dél-Anglia - Galstonbury Apátság

Glastonbury Apátság

 

Úgy tartják, hogy a Somersetben található Glastonbury-apátság a világ legrégebbi temploma (szemben más kriptákkal és katakombákkal) a világon,

Ez annak köszönhető, hogy a legenda szerint Arimatheai József alapította, miután Jézus halála után ide hozta a Szent Grált.

A tényleges építkezés 712-ben kezdődött, amikor Ine wessexi király parancsára építették

A 9. században a vikingek kirabolták, és elpusztították, de a 10. században újjá építették, és kibővítették. Ekkor vezették be a bencés regulát.

 

 

 

Már korán felkapott és gazdag hely volt. Az első királyi temetkezésre 967-ben került sort, majd 1016-ban Vasbordájú Edmundot is ide temették. 

Az 1086-os összeírás Glastonbury Apátságot nevezte meg a leggazdagabb kolostornak az egész országban. Ez csak a 14. században változott meg. Westminster javára.

 

 

 

Henri de Blois apát 1125 körül rendelte meg Glastonbury történetét Malmesbury William krónikástól, akinek a De Antiquitate Glastoniensis Ecclesiae első kézből származó forrása az apátság korai évszázadainak kutatásában, bár a munka számos furcsa legendát is inspirált.

Ezek fő célja a zarándokok vonzása, akik terjesztették az apátság hírnevét, és ezért hozzájárultak annak fenntartásához. Nemcsak Arimatheai József letelepedését tulajdonítják a helynek, hanem a 12. századtól azt kezdték terjeszteni, hogy Arthúr királyt és a felségét is ide temették.

 

   

 

1184-ben egy komoly tűz elpusztította a kolostor épületeit. Bebizonyosodott, hogy a XII. században a romos hajót felújították, hogy az új apátsági templom építésekor vallási istentiszteleteket lehessen tartani. Ezután a zarándokok száma jelentősen csökkent, de a temetőben található felfedezés Arthur király és Guinevere királynő sírjainak új vonzerőt adott. Giraud de Barri krónikás szerint Henry de Sully atya olyan kutatás elvégzését kérte, amely körülbelül öt méter mélységben lehetővé tette volna egy hatalmas, két csontvázat tartalmazó tölgyfa törzs felfedezését. Giraud de Cambrie szerint a temetkezési hely közelében található egy ólomkereszt, amely Hic jacet sepultus inclitus rex Arthurus felirattal rendelkezik az Insula Avalonia szigetén ("Itt fekszik a híres Arthur király Avalonia szigetén").

Összegezve egy gazdag és felkapott zarándokhely volt. Számos helyi legendával, amit senki se akart megcáfolni.

 

    

 

1536-ban kezdődött a szerzetesrendek feloszlatása. Ez Glastenburyt 1539 szeptemberében érte el. A földeket lefoglalták, a szerzeteseket elüldözték, a könyvtárat ellopták. Az utolsó apátot Richard Whitinget ez év novemberében kivégezték a Glastenbury Tor területén

Az Apátsági Könyvtárról John Leland, VIII . Henrik király könyvkereskedője úgy nyilatkozott, hogy az angol történelem egyedi és régi példányait, valamint az ókeresztény dokumentumokat tartalmazza. Úgy tűnik, hogy az 1184-es tűzvész során szenvedett, de még mindig figyelemreméltó gyűjteményt tartalmazott 1539-ig, amikor a műveket a kolostorok feloszlatása során szétszórták. James Carley történész felkutatott néhány Glastonbury-kéziratot.

 

 

1559-ben Peter Carew-nak adományozta a területet, amely a 20. század elejéig magántulajdonban maradt. A 17. században további köveket távolítottak el, így a 18. század elejére az apátságot romnak minősítették. Az egyetlen épület, amely épségben maradt fenn, az Apátsági Konyha, amely kvéker gyülekezeti házként szolgált. A 19. század elején lőport használtak további kövek kiszorítására, és a helyszín kőbánya lett. Az ókori műemlékek védelméről szóló 1882. évi törvény megállította a helyszínen a további károkat, és ez vezetett az első történelmi és régészeti kutatásokhoz.

A Glastonbury Abbey romjait 1908-ban vásárolta meg a Bath and Wells Egyházmegye. A romok jelenleg a Glastonbury Abbey Trust tulajdonát képezik és kezeli. A lelőhely megszerzésekor az alapítvány Frederick Bligh Bondot bízta meg a régészeti vizsgálat irányításával. Bond 1919-es-ben Az emlékezés kapui című könyvében felfedte, hogy számos interpretációját pszichikai médiummal együttműködve készítette el. Emiatt Armitage Robinson püspök elbocsátotta 1921-ben, mert szeánszokat és pszichikus régészetet használt, de úgy emlékeznek rá, mint az emberre, aki "megerősítette Glastonbury kulturális megértését".

   

 

1924-ben néhány helyi egyház zarándoklatot tartott a Glastonbury Abbey romjaihoz. A zarándoklatokat ma is megtartják; június második felében az anglikánok és július elején a katolikusok, és egész Nyugat-Európából vonzzák a látogatókat. Az istentiszteleteket az anglikán , a római katolikus és a keleti ortodox hagyományok szerint ünneplik . Az apátságot évente több mint 100 ezren keresik fel.

 

Márton