Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza

Egyházunkat 1998-ban jegyezték be 127. sorszámmal. Célunk már akkor is az volt, hogy a Wicca vallás követőinek egyenjogúságot tudjunk biztosítani, segítsük érdekeik érvényesítését, segítsünk nekik csoportosan, egyház keretein belül megélni vallásukat - ezen céloktól azóta sem tértünk el. 2012-ben az egyház vallási egyesületté alakult, a magyar jog követelményei szerint, a Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyesülete az egyház teljes körű jogutódja lett. Ezt követően 2013.09.01-től visszakaptuk az „egyház” nevet, minden egyházi privilégiummal, de a jogi szabályozás miatt nem kerültünk bele a bevett egyházak közé.
A Wicca vallás azon vonalának őrzése, ápolása és gyakorlása, amely legfőbbképpen a kelta tradíción alapul.

A Wicca vallás és a hozzá kapcsolódó különféle mitológiai rendszerek tanulmányozása, rendszerezése. Az ősi angolszász, kelta, és itáliai rítusok hagyományőrzése és az ünnepek gyakorlása. A világban rejlő isteni erő és tudás különböző technikákkal való felébresztése és használatba vétele az emberek és a természet javára.
Célunk az alakuláskor az volt, hogy a Wicca vallás követőinek egyenjogúságot tudjunk biztosítani, segítsük érdekeik érvényesítését, elérhetővé tegyük számukra, hogy csoportosan, az egyház keretein belül is megéljék vallásukat - ezen céloktól azóta sem tértünk el.
A Wicca nem térítő vallás, dogmákat nem tartalmaz - eszmeiségétől minden ilyen jellegű tevékenység távol áll. Alkalmakat biztosítunk azonban azok számára, akik meg szeretnének vallásunkkal ismerkedni - akár csak ismeretszerzés, akár csatlakozás céljából -, hogy megélhessék mindazt, amit ez a vallás adni tud az embereknek. Feladatunknak tartjuk a vallásunk mibenlétéről szóló hiteles tájékoztatást, illetve az (elsősorban hibás, téves forrásokból táplálkozó könyvek és internetes oldalak miatt elterjedt) tévhitek eloszlatását is.
Nem kívánjuk vitatni, hogy mindenki Wicca, aki annak vallja magát, de az egyesületünkbe való belépéshez szükséges, hogy a belépni kívánó személy:

 • Betöltötte 18. életévét
 • Wiccának vallja magát
 • Felismerje az Intelem értelmét: "Ha azzal nem ártasz, azt tégy, amit akarsz."
 • Felismerje, hogy cselekedeteink visszahatnak ránk
 • Elfogadja az Isteni Párt dualitásban és egyenrangúan
 • Törekedjen a Wicca vallás legteljesebb megismerésére és megértésére.

A KWHE a Wicca vallás hagyományait ötvözi az ősi és modern mágikus tradíciókkal, és egységes, szabad rendszert alakít ki, melyben mindenki saját igényeinek megfelelően találhatja meg egyéni útját, világnézetét.
A Kelta-Wicca Hagyományőrzők vezetését a Nagytanács végzi, melynek legfőbb feladata az irányítás, a beavatandók számára a vallás és a mágia gyakorlásához és továbbviteléhez szükséges tudás átadása, a covenek vezetőinek a legmagasabb szintű beavatás átadása.
A vallás mindenki számára nyitott, vallásunk dogmákat nem tartalmaz. Szervezetünk mindennemű térítő tevékenységtől elzárkózik, azt vallja, hogy mindenkinek saját egyéni világképe alapján joga van megválasztani azt a vallást, ami hozzá a legközelebb áll.
A Wicca vallás meghatározása eléggé bonyolult, és gyakran a különböző ágazatoknak teljesen más a definíciója arra, hogy ki is a Wicca valójában.

A hit gyakorlása intézményesített keretek között az alábbi formában valósul meg:

 • egyéni fejlődés
 • covenmunka beavatottaknak
 • vallási tanfolyamok, továbbképzések
 • rendezvények végzetteknek, tanulóknak, érdeklődőknek, beavatottaknak
 • egyéni konzultációk
 • egyházi ünnepek és egyéb szertartások tartása beavatottaknak és érdeklődők számára

Csak az egyház tagjai részére biztosított lehetőségek:

 • egyházi esküvő Wicca hagyományok szerint. Feltételei: legalább egy év és egy nap közös együttélés a pár részéről, mindkettejük Wicca vallású, és betöltötték 18. életévüket.
 • temetési szertartás Wicca hagyományok szerint
 • gyermek névadása és áldása Wicca hagyományok szerint
 • avatások minden fokozatra tudásszint alapján
 • rituálékban való részvétel (fokozatnak megfelelően)
 • rendszeres személyes konzultációk, tanácsadás, találkozások magasabb szintű beavatottakkal
 • belső könyvtár használata
 • oktatás kérése

Nem csak az egyház tagjai részére biztosított lehetőségek:

 • segítségkérés az egyháztól vagy annak tagjaitól
 • a honlapon meghirdetett programokon való részvétel
 • az egyház tagjaival való kapcsolatfelvétel
 • oktatás kérése

A KWHE célja, hogy laza szövetséget képezzen a Wicca vallás követői között, segítse a covenek és az egyedülálló wiccák kapcsolattartását és fejlődését.

Ünnepeink a kelta tradicióra épülve nyolc részre osztják az évet.

Az évkezdô ünnep Samhain (november 1.), a kelta újév napja.
A téli napfordulókor tartandó a Yule (december 21.), a fény újjászületése.
Imbolc (február 1.) a megtisztulás és a beavatások ünnepe.
A tavasz köszöntése, vagyis az Ostara (március 21.), a tavaszi napéjegyenlôség idején tartandó.
A szerelem és az isteni nász ünnepe Beltane (május 1.).
A nyári napfordulókor zajlik a Litha (június 21.), a tűz ünnepe.
A gabona beérését és az aratást köszönti a Lughnasad (augusztus 1.).
Az év utolsó ünnepét a Földanya és a bôség tiszteletére üljük az ôszi napéjegyenlôség idején, melynek neve Mabon (szeptember 21.).
Kellemes olvasgatást kívánunk!

Hitvallás:

A közös elemek az egyház tradícióiban:

 

 • A látható és láthatatlan természet tisztelete, szeretete, az örök körforgás elfogadása.
 • Az Isteni Pár tisztelete, tehát a férfi és női aspektus egyenrangúságának elfogadása Isteni és emberi szinten egyaránt.
 • Etikai szabálya: Tedd azt, amit akarsz, de ne árts vele senkinek és élj magaddal és másokkal harmóniában!

A Wicca a természet és a béke vallása. A Wicca misztériumvallás. Sokunk a mai napig így gondol rá, s a beavatást, a misztérium megélését helyezi spiritualitása központjába.

A Wicca duális vallás. A Wicca vallásúakat összeköti, hogy Istenpárt tisztelnek. A tradicionálisabb irányvonalat követők egy meghatározott Istenpárt, a szabadabb elvűek kiválasztják a maguk számára legmegfelelőbb istenség-képeket, de a lényeg nem különbözik: úgy gondoljuk, hogy a teremtés folyamatához ketten kellenek. Vannak persze, akik jobban vonzódnak az Istenpár egyik, vagy másik tagjához, de mindannyian felismerjük az Isteni Mivolt két pólusát.

A Wicca politeista vallás: Elfogadunk minden istent istennek, de nem fogadjuk el egy kizárólagos isten létét.

A Wicca animista vallás: Úgy gondoljuk, mindennek lelke van, ezért vigyázunk környezetünkre, hisz minden él.

A Wicca természetvallás: Ezt legjobban ünnepeink tükrözik, melyek az évszakok váltakozását s a természet életét, halálát és újjászületését követik végig. A vallásunkban rejlő bölcsesség alapja a természet maga, jelképrendszerünk, tanaink ennek körforgására, törvényszerűségeire épülnek.

A Wicca boszorkányvallás: Ezt az azonosítást a középkorban bekövetkezett egységesített ellenségképnek köszönhetjük - akkoriban találták ki, hogy a magyar boszorkány, az angolszász witch / wicca, a spanyol bruja, a francia sorcière, az olasz strega, stb. ugyanaz, pedig ezek egymástól jól elkülöníthető irányzatok, tradíciók. A boszorkány nemzetközi archetípusa épp ezért azonban máig fenn maradt, s a Wicca követői közül sokan azonosulnak ezen univerzális képpel.

A Wicca nemzeti vallás: Ahogy az ősi vallások legtöbbje, a Wicca is tiszteli az őseit, s a helyet, ahol született. Sokak éreznek azonban kapcsolatot más népek kultúrájával, ősvallásával is, s inkább ezeket fedezik fel.

Egyházunk elnevezésébe a Kelta megjelölés azért került be, mert sokunk a Wicca vallást, annak szász gyökerei mellett, a kelták mondavilágának bölcsességével és kulturális hagyományaival ötvözi. Kevesen tudják, de a római Pannónia tartomány, a mai Dunántúl, a pannon kelta törzsről kapta a nevét. Régészek nagy számmal találtak bronzkori kelta településeket Aquincum, a mai Óbuda, de Zala és Vas megye területein is. A kelták természetközeli felfogása és életigenlése tökéletesen harmóniába hozható a Wicca vallás tanításaival.

Ünnepeink:

Ünnepeink nyolc úgynevezett szabbatból és tizenhárom teliholdból (esbat) tevődnek össze. A nyolcból négy napéjegyenlőség illetve napforduló éjszakájára esik, a másik négy pedig ősi kelta népi ünnepekre vonatkoztatható.

A nyolc szabbat a következő:

 • Ostara: március 21. A természet istennőinek a tavaszi napéjegyenlőségkor tartott ünnepe, mely a természet ébredését, a tavaszt köszönti. Ekkor ünnepeljünk a természet megújulását, a föld termékenységét.
 • Beltane: május 1. Bel (Belenus) isten ünnepe, a fiatal fényisten férfivá érése, az isteni nász az istennővel, az életerő és a tűz ünnepe. A Wicca rituálék fő témája ilyenkor a szerelem, a szeretet és a születés.
 • Litha: június 21. A nyári napforduló, az ereje teljében lévő föld, a bőség, gazdagság, a kiteljesedés ünnepe. A fényisten fölött a sötétség istene kezdi átvenni az uralmat, rövidülnek a nappalok, míg a fény lassan alászáll. Az ünnep rituáléjakor erőt és a bátorságot gyűjtünk a megtisztuláshoz, az élet nehézségeinek legyőzéséhez.
 • Lughnasad: augusztus 1. A nyár vége, az ősz kezdete, az első termések begyűjtésének és a lakomáknak az ideje. Lugh, a lenyugvó nap, a mágia, a mesterségek és egyben a gabona istenének ünnepe. A néphit szerint Lugh halálának ünnepe, mert úgy hitték, a gabona learatásakor az isten szelleme a gabonával együtt meghal, hogy más formában (ahogy a gabona az új kenyérként) újjászülessen. Az ünnep fontos eleme mind a mai napig, a saját sütésű kenyér darabjainak tűzbe szórása és más felhasználása a rituálé közben.
 • Mabon: szeptember 21. Az őszi napforduló, az aratás, betakarítás befejezése, a hanyatló természet, készülődés a téli időszakra. Az ünnepkor szokás terméseket, tobozokat gyűjteni, amiket az oltár díszítésére használunk fel.
 • Samhain: november 1. Az egyik legősibb ünnep, a kelta újév, az év sötét felének kezdete, a nyári félév vége, a halottak és az agancsos isten ünnepe. Az ünnep előestéjén, a termés betakarítása után a druidák a hegytetőkön nagy tüzeket raktak, növény- és állatáldozatokat mutattak be, az emberek a tűz körül táncoltak, ünnepeltek, majd reggel a papok égő parazsat adtak mindenkinek, hogy arról gyújtsák meg otthonaik új tüzét, ami megvilágítja a sötét időszakot, elűzi az ártó szellemeket. Úgy tartották, ezen a napon hazalátogatnak a halottak, megnyílnak a kapuk a világok között, ezért meg kell vendégelni szeretteink szellemét, és óvakodni az ártó lényektől. Gyakoriak voltak ilyenkor a jóslások és szerencsehozó varázslatok. Napjainkban a wiccák számára még mindig ez az egyik legjelentősebb ünnep, ekkor van ideje a számadásnak, életünk átgondolásának, a felesleges gondolatok, problémák elhagyásának. A modern világba ez az ünnepünk olvadt bele a legjobban Halloween néven, és ennek köszönhetően talán ez a legismertebb is, ha nem is eredeti formájában.
 • Yule: december 21. Téli napforduló, a napisten visszatérésének ünnepe. Ezen a napon a leghosszabb az éjszaka, és ettől kezdve egyre hosszabbodnak a nappalok. A fény újszülött istene meghódítja a sötétséget. Az itáliai hagyományok szerint ekkor tájt indul útnak Befana a jóságos boszorkány, aki Vízkereszt idejére ajándékot visz a gyerekeknek.  Fontos elem az ünnepkor a Yule-fa, ami általában egy örökzöld fafajta. A fa díszítéséhez saját készítésű díszeket használunk, amelyek szimbolikus jelentésűek, hangsúlyozzák a nap újjászületését.
 • Imbolc: február 1. a szoptatós juhok, az első szántás, a növekedés, megújulás ünnepe, ekkor születnek a nyájban az első állatok, megáldják a magokat, a mezőgazdaságban használt eszközöket. Brighid és a szűz istennők ünnepe, a tűzhelyeket kitakarítják, új tüzeket gyújtanak, kisöpörnek minden régit, hogy helyet adjon az újnak. A nap újjászületésének tiszteletére gyertyákat gyújtunk.

Nagy hangsúlyt fektetünk a kelta tanult osztály, a druidák elveszett tudásának rekonstruálására, a természet erőinek, istenségeinek megismerésére, tiszteletére, az őselemi energiák használatára.

A Wicca Istenei:

A különböző irányzatok egy Isteni Párt tisztelnek. Az Agancsos Isten a természet körforgását, a termékenységet szimbolizálja. A kelta tradícióban Cernunnos néven tiszteljük.
Női párja a Nagy Anyaistennő (egyes tradíciókban Földanya, vagy a Háromarcú Holdistennő). A Nagy Istennő hármassága a hold három fázisának felel meg. A növő hold a Szüz Istennő, a telihold az Anyaistennő, a fogyó hold pedig az Öreg (terméketlen) Istennő. A különböző mitológiákban például Artemisz, Aphrodité, Hekaté (görög),  Morrighan, Macha, Badb (kelta) stb. Az itáliai hagyományokban és a klasszikus gardneriánus rituálékban Aradia- minden boszorkány istennője.

Az Isteni Pár a különböző tradíciókban, mitológiákban és rendszerekben, más-más formában és néven jelenik meg, ami természetesen ugyan annak az Erőnek a különböző megnyilvánulási formáját takarja.

Szertartásrend:

Az Egyház tagjai a szertartások (rituálék) alkalmával közösen nyilvánítják ki tiszteletüket az Isteni Pár (lásd. A Wicca Istenei) felé, valamint kérik segítségüket a főpap és a főpapnő irányításával, akik egyben az isteni energiákat is közvetítik a hívők felé.
A szertartások az alábbiakban felvázolt szertartásrend alapján történnek, az aktuális alkalom sajátosságainak figyelembe vételével. (lásd. A Wicca ünnepei)

Általános Szertartásrend:

1. A tagok, beleértve a főpapot és főpapnőt is, testiekben és lelkiekben megtisztulnak és felkészülnek a szertartásra.

2. A szertartásban aktívan résztvevő beavatott tagok előkészítik az oltárt, meggyújtják a gyertyákat és felszentelik a szertartási eszközöket.

A főbb szertartási eszközök:

 • oltár
 • szertartási ruha
 • kehely, amely a női princípiumot, a befogadást, a víz elemet és az érzelmeket jelképezi
 • tőr, ami a férfi princípiumot, a tűz elemet és az akaratot szimbolizálja
 • pálca, ami a levegő elem és a gondolat jelképe
 • pentákulum, amely a föld elem jelképe és a szilárdság hordozója
 • főpapi és főpapnői fejdísz
 • szertartási kard
 • rituális sütemény és szertartási bor

Egyéb eszközök:

 • gyertyák
 • füstölők
 • illóolajok
 • víz

3. Az egyik avatott a karddal kijelöli a szertartás helyét, és szimbolikus védelemmel látja el azt. Sós vízzel hinti körbe, majd füstölővel megtisztítja az így előkészített területet.

4. A résztvevők megidézik az elemek erejét a karddal, ezután a főpap és a főpapnő meghívja az Isteni Párt, és segít létrehozni a kapcsolatot a felsőbb lény és a hívek között.

5. A Szertartás vezetői beszédet intéznek a tagokhoz az éppen aktuális témakörben, ami az adott ünnep jellegének megfelelő. Az isteni energiákat a tőr és a kehely segítségével a főpap és a főpapnő egyesíti. A főpap belemártja a tőr hegyét a kehelybe és a lecseppenő bort a föld és a levegő felé áldozatként bemutatja.

6.  A tagok tiszteletüket fejezik ki az Isteni Pár előtt, elfogyasztják a süteményt és isznak az élet vizét jelképező borból. Így egyesítik magukban az elemek erejét, ami által segítséget kapnak a harmónia megtapasztalására és annak a gyakorlati életben való alkalmazására.

7.  A tagok megköszönik az Isteni Pár jelenlétét, segítségét, a vezetők a fel nem használt isteni és elemi energiákat visszaküldik forrásukhoz és lezárják a szertartást.

A Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyházának beavatási fokozatai

A KWHE szervezeti rendszere sokban hasonlít a hagyományos rendszerre

Azokat, akik a KWHE tagjai, egyszerűen Wicca vallásúnak nevezzük (természetesen Wicca vallású lehet az is, aki nem tagja az Egyháznak). Wicca vallásúnak mindenkit elfogadunk, aki annak tartja magát.
Wicca vallásúnak mindenkit elfogadunk, aki annak tartja magát.
A tagság kritériuma: a betöltött 18 életév (illetve 16 és 18 éves kor között írásos szülői engedély birtokában is lehet valaki tag), mivel a Wicca hit elsősorban felnőtt út, amit az illető teljes tudatossággal választ magának. A tagok tagkönyvet kapnak.
A tagok maradhatnak függetlenek, de szerveződhetnek covenekbe tudásszintjüknek megfelelően. A coven (ejtsd: kaven) Wicca csoportot jelent.

 

 

1 Részletes leírás: A gazdálkodó szervezet alapcélja címűdokumentumban található