Asztrális régiók és az elemek mágiája

Asztrális régiók és az elemek mágiája

Az asztrálsík megismeréséhez és az asztrális energiák használatához nem elég csak az analógiákat ismernünk, meditációban be is kell járnunk a régiókat. Ahhoz, hogy könnyedén eligazodhassunk, érdemes kiválasztanunk egy fix pontot (helyszínt, személyt stb), amihez bármikor visszatérhetünk. Az alábbiakban erre szeretnék egy lehetséges példát bemutatni a kelta mitológiára alapozva, de használhatsz bármilyen számodra fontos mitológiát.
(A gyakorlatok elvégzéséhez és megértéséhez nem kell ismerned a kelta mitológiát.)

 

Gyakorlat: Murias, a Víz városa

 

Murias, az óír muir szóból származik, melynek jelentése tenger. Erről a helyről hozta magával Danu istennő népe Daghda üstjét, a mágikus kelyhet, a bőség, a befogadás, az intuíció szimbólumát.
Az őselemek közül ez az ereklye képviseli a vizet. Megfeleltethető Mannanan isten darubőr zsákjának és a walesi Cerridwen istennő üstjének. Daghda üstje, melyből soha nem fogy ki az étel, jelképezi határtalan fantáziánk, intuíciónk gazdagságát, kimeríthetetlenségét is.
Mágikus megfelelője a kehely, a női princípium jelképe. Az ősi népek áldozati üstjei és a keresztény keresztelőmedence a megtisztulást és a beavatást egyaránt jelképezték, de megfeleltethetők az anyaméhnek is.
A történetek szerint Jézus földi életének csomópontjait két fontos kehely jelezte. Az első Mária teste, melyben a szentlélek mnegmerítkezve megtermékenyítette Jézus anyját, a másik, amit Jézus használt az utolsó vacsorán. A későbbi Arthur -mondákban ez a Grál, a szent kehely, ami a keresztény vallásban, mint a Krisztus vérét felfogó edény szerepelt. A legenda úgy tartja, Arimatheai József Britanniába vitte, ahol az ereklyének nyoma veszett. A Grál -lovagok a legfőbb feladatnak az erényeiket és spirituális fejlettségüket szimbolizáló kehely megtalálását tartották.

Az üstök, edények, kelyhek a régiek számára a halált és a születést (újjászületést) egyaránt jelképezték. Ez a szimbólum sokszor hajóként is megjelent az ábrázolásokon. Héliosz napisten bárkája egy aranycsésze volt. Ennek segítségével kelt át az éjszaka (vagy alvilág) tengerén nyugatról keletre.
A görög és a kelta mitológia üstjei a harcosok, istenek újjászületését segítették elő. A papok vagy papnők beletették és megfőzték a halottak testét, hogy azok új életre kelve szálljanak elő belőle. A híres Gundstrup üst, vagyis egy Dániában talált kelta kori lelet egyik domborműve is ezt a folyamatot ábrázolja.
Az égen a Szűz csillagkép a megfelelője és a Szűz által felborított kehelyből előmászó vizikígyó. A női ősvíz és a phallikus szimbólumként értelmezhető, de a víz gyermekeként megjelenő állat otthona. A Vízöntő csillagkép ábrázolásain felbukkanó két korsó az élet és a halál vizét tartalmazza.

Ez a város az asztrológiában a Rák, a Skorpió és a Halak jegyhez kapcsolódik.
A Rák jegy az anyaság, az érzelmek, a bőség, és maga az üst.
A Skorpió a lelki mélységek, az ösztönök, a szexualitás és a mágia, vagyis Daghda.
A Halak pedig a mágikus kehely által kifejezett intuíció, érzékenység.

Murias város mestere, Semias druida. Feladata megtanítani hogyan használjuk hasznosan érzéseinket, megérzéseinket, és hogy megtanuljuk látni az energiákat és a fizikai szemmel érzékelhetetlen dolgokat.

 

Semias gyakorlata

Mielőtt elkezdenénk a víz gyakorlatát, üljünk, vagy feküdjünk le kényelmesen. Lazítsuk el testünket, figyeljünk külön minden testrészünkre a szemeinktől kezdve, egészen a lábujjainkig. Ezután képzeljük el, hogy egy hegy lábánál állunk. Induljunk el felfelé a hegyre. Figyeljük meg útközben az ösvény melletti fákat, bokrokat. Néha álljunk meg, s hallgassuk az állatok neszezését. Lassan, nyugodtan lépkedjünk felfelé.
Mikor felértünk, nézzünk körül. Egy erdei tó partján találjuk magunkat. Induljunk el befelé, a tiszta, áttetsző vízbe. jussunk el a mélyéig. Ezen a síkon természetesen a vízben is ugyan úgy tudunk lélegezni, mint a fizikai síkon.
A hegyen lévő tóban áll egy nagy kőoltár, egy dolmen. A tetején a vízben meglátjuk a mágikus üstöt. Az oltár mellett ott áll Semias a druidák fehér köpenyében. Miután köszöntjük, sok segítséget kaphatunk tőle. Kérjük meg, meséljen a vízről.
Ezután fogadjuk be az elem erejét, töltsük fel magunkat az energiával és váljunk eggyé a vízzel. Mikor ez sikerült, vegyük fel az üstöt az oltárról. Amint magunkhoz vettük, megjelenik körülöttünk egy vízburok, ami ezentúl az intuíciónkat erősíti és az érzelmeinket tisztítja majd.

Mikor kijöttünk a vízből és visszatértünk a hegy lábához, engedjük vissza az erőt a lábunkon keresztül, egészen a szemünkig. Nyissuk ki a szemünket. A feladatunk ezután, hogy a megszerzett vízenergiát a fizikai síkon alkalmazzuk.

 

Gyakorlat: Gorias, a Tűz városa

 

Gorias jelentése tűz, innen származik Sléa Buá, Lugh isten mágikus dárdája.
A tűz a teremtő erő, az akarat szimbóluma.
A tűz elemhez tartozó mágikus eszközöket, a tőröket régen áldozatok bemutatásánál használták. A maják és a druidák szertartásainál, és a tibetieknél is fontos szerepet töltött be. A purbu, a tibeti áldozókés állítólag megöli a hitetlenséget és végez a démonokkal. Az ír mitológiában Lugh isten mágikus dárdája, a Sléa Buá feleltethető meg a tűz elemnek. Ez a fegyver a Tuatha Dé Danann, vagyis az isteni nép által hozott négy ereklye egyike. A későbbiekben a keresztény szimbolikában is feltűnik, mint a Jézust megsebző lándzsa, a Végzet Lándzsája.

A tőr a szertartásokon a termékeny férfierőt jeleníti meg, mint phallikus jelkép. A mágus ennek segítségével koncentrálja akaratát, mintegy "újrajátszva" a Teremtést.
Ez az őselem a szikra, mely a teremtés folyamatában a nem megnyilvánult Istenségből létrehozta a megnyilvánult világot. A Biblia vonatkozásában ez a szikra maga az Ige. Aktív, kiáradó, pozitív teremtő erő.

Gorias városa felel meg az asztrológiában a Kos, az Oroszlán és a Nyilas jegynek.
A Kos a mágikus tőr által szimbolizált tulajdonságok, vagyis az akarat, a határozottság, és az erő. Ide tartozik a harc, és az isten dárdája is.
Az Oroszlán a vezetés, az uralkodás, vagyis Lugh, akinek sérülése után Nuada átadta az isteni nép vezetését.
A Nyilas pedig Lugh isten bölcsessége, sokoldalúsága, magasszintű tudása, és az idegen származása.

Goriasból érkező tanítómester, Esras feladata tehát, hogy megismertessen minket ezzel a hatalmas erővel, és megtanítsa magunkba fogadni az energiát.

 

Esras gyakorlata

Mielőtt elkezdenénk a tűz gyakorlatát, üljünk, vagy feküdjünk le kényelmesen. Lazítsuk el testünket, figyeljünk külön minden testrészünkre a szemeinktől kezdve, egészen a lábujjainkig. Ezután képzeljük el, hogy egy hegy lábánál állunk. Vakít a fény és kellemes meleg van. Induljunk el felfelé a hegyre. Figyeljük meg útközben az ösvény melletti fákat, bokrokat. Néha álljunk meg, s hallgassuk az állatok neszezését. Lassan, nyugodtan lépkedjünk felfelé. Mikor felértünk, nézzünk körül. A hegy tetején áll egy nagy kőoltár, egy dolmen. A tetejét lángoló tűz borítja. A tűzben meglátjuk a mágikus dárdát. Az oltár mellett ott áll Esras, a druida. Miután köszöntjük, sok segítséget kaphatunk tőle. Kérjük meg, meséljen a tűzről.
Ezután fogadjuk be az elem erejét, töltsük fel magunkat az energiával és váljunk eggyé a tűzzel. Mikor ez sikerült, vegyük ki a dárdát a lángokból. Amint magunkhoz vettük, megjelenik körülöttünk egy tűzburok, ami ezentúl az erőnket és a védelmünket szolgálja majd.

Mikor visszatértünk a hegy lábához, engedjük vissza az erőt a lábunkon keresztül, egészen a szemünkig. Nyissuk ki a szemünket. A feladatunk ezután, hogy a megszerzett tűzenergiát a fizikai síkon alkalmazzuk.

 

Gyakorlat: Findias, a Levegő városa

 

 

Findias jelentése fehér, világos, tiszta.
Ebből a városból származik Cliamh Solais, vagyis a Fény Kardja. A kard a szellem, értelem, a gondolat jelképe.
A kétélű kard a polaritás létrejöttét is jelenti. A fizikai testtel még nem rendelkező, de poláris élet kialakulását.
A város a levegő elemhez kapcsolható.
A ceremoniális mágiában a levegő alapelemet a pálca képviseli. A mágus kezének meghosszabbításaként az akarat irányítására szolgál. Megegyezik a boszorkányok seprűjével, a sámánok létrájával (lovával) és általában véve a Világfával. A bot a kiválasztottságot, a hatalmat és a beavatottságot jelképezi. Rokona az uralkodói jogarnak. A bölcsek botja a tudást jelképezi. Az öreg ember képében jelentkező tanító erre támaszkodik, mint világtörvényre.

Hermész botján, a szárnyas kaduceuson végigtekeredő két kígyó az erő semlegességét és a fizikai világban megnyilvánuló dualitását jelképezi. A papi botok és az ószövetségi pásztorbotok a római főaugurok botjaiból származtathatók, mellyel az eget osztották szférákra. A kiválasztottak kezében gyakran a kizöldülő bot jelezte az isteni adományt.
A mágiában a férfierő szimbóluma. Phallikus jelkép. A kőkorszakból számos csontból, szarvból, agancsból készült bot, pálca, jogar maradt ránk, ezeket valószínűleg a varázslók és törzsfők használták.

Ennek a városnak az asztrológiai jegyei az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntő.
Az Ikrek a mágusok pálcájának megfelelő tulajdonságok, vagyis az értelem, a gondolkodás és az ügyesség.
A Mérleg jegy a kétélű kard, a döntés, a Cliamh Solais.
A Vízöntő pedig a haladó szellemiség, a segítőkészség, a pártfogás és a nemeslelkűség kifejezője, vagyis Nuada, a Sidhe királya.

Findias bölcs druidája Uiscias megmutatja a szellem világosságát, a bölcs döntéseket, rávilágít hibáinra, erényeinkre, amikkel tovább kell lépnünk saját fizikai létünk építésére.

Uiscias gyakorlata

Mielőtt elkezdenénk a levegő gyakorlatát, üljünk, vagy feküdjünk le kényelmesen. Lazítsuk el testünket, a már megismert módon. Ezután képzeljük el, hogy egy hegy lábánál állunk. Érezzük a levegő mozgását, és figyeljük meg a fák hajladozását. Induljunk el felfelé a hegyre. Figyeljük meg útközben az ösvény melletti fákat, bokrokat. Néha álljunk meg, s hallgassuk az állatok neszezését.
Lassan, nyugodtan lépkedjünk felfelé. Mikor felértünk, nézzünk körül. A hegy tetején szálljunk felfelé, és a felhőkre érve nézzünk körül. Itt áll egy nagy kőoltár, egy dolmen. A tetejét egy kékes levegőgömb borítja. A gömbben meglátjuk a mágikus kardot. Az oltár mellett ott áll Uiscias a druidák fehér köpenyében. Miután köszöntjük, sok segítséget kaphatunk tőle. Kérjük meg, meséljen a levegő elemről.
Ezután fogadjuk be az elem erejét, töltsük fel magunkat az energiával és váljunk eggyé a levegővel. Mikor ez sikerült, vegyük ki a kardot a gömbből. Amint magunkhoz vettük, megjelenik körülöttünk egy levegőburok, ami ezentúl a szellemi energiáink feltöltését és a gondolataink tisztítását szolgálja majd.

Mikor visszatértünk a hegy lábához, engedjük vissza az erőt a lábunkon keresztül, egészen a szemünkig. Nyissuk ki a szemünket. A feladatunk ezután, hogy a megszerzett levegőenergiát a fizikai síkon alkalmazzuk.

 

Gyakorlat: Falias, a Föld városa

 

Falias, a föld elemhez kapcsolódó város, ahonnan a Tuatha Dé Danann Lia Fail-t, azaz Fál kövét hozta. Ez a kő arról volt híres, hogy felkiáltott, ha az igazi király ért a közelébe.
Az Arthur mondakörben is szerepel egy szent kő, amibe Uther Pendragon, a király, halála előtt beledöfte Excaliburt, a mágikus kardot. Csak az lehetett a következő uralkodó, aki ki tudta húzni onnan. A nehéz próbatételben csak Uther fia, Arthur jeleskedett. Ez már átvezetésnek tekinthető a kard által szimbolizált értelem, szellem, vagyis a levegő, és a föld elem köve, az anyag között.
A kő mágikus megfelelője a pentákulum, a szilárdság, az alap és a föld elem jelképe. A modern tradíció szerint egy kör alakú lap, egyik oldalán a hexagram (hatágú csillag), vagyis a makrokozmosz, az univerzum és a kozmikusság jele, másik oldalán a pentagram (ötágú csillag), azaz az ember, a mikrokozmosz és a mágia szimbóluma található.

A pentákulum a rituálé során alapot képez a mágus számára, passzív szerepéből adódóan csak az oltár tetejére helyezendő. Az eszközök felavatásakor az avatandó tárgyat erre a lapra kell rátenni, hogy ezáltal is növeljük az eszköz erejét.
A szakrális királyok szent kövei és koronázási dombjai is hasonló szerepet töltöttek be.

Az asztrológiában megfelel a Bika, a Szűz és a Bak jegynek.
A Bika a bőség, megelégedettség, a szakrális király által nyújtott biztonság.
A Szűz a szorgalom, a munka, tehát a király szolgálata.
A Bak jegy pedig a bölcsesség, a társadalmi pozíció kifejezője és maga a szent kő.

Tehát Falias bölcs tanítójának, Morfesa-nak segítségével létrehozunk az eddig tanultakból egy szilárd alapot, hogy fizikai életünkre át tudjuk tenni, szolgálatunkba tudjuk állítani tudásunkat.

Morfesa gyakorlata

Mielőtt elkezdenénk a föld gyakorlatát, üljünk, vagy feküdjünk le kényelmesen. Lazítsuk el testünket, az eddigi módszerrel. Képzeljük el, hogy egy hegy lábánál állunk. Érezzük lábunk alatt a földet. Induljunk el felfelé a hegyre. Figyeljük meg útközben a környezetünket, a sziklákat és a földet. Lassan, nyugodtan lépkedjünk felfelé. Mikor felértünk, nézzünk körül. A hegy tetején van barlang, lépjünk be. Egy nagy kőoltárt találunk bent. A kő tetejét föld borítja. A földben meglátunk egy kis követ, hasonlót mint a dolmen. Az oltár mellett ott áll Morfesa a druidák fehér köpenyében. Miután köszöntjük, sok segítséget kaphatunk tőle. Kérjük meg, hogy meséljen nekünk a föld elemről.

Ezután fogadjuk be az elem erejét, töltsük fel magunkat az energiával és váljunk eggyé a földdel. Mikor ez sikerült, vegyük ki a kis követ a földből. Amint magunkhoz vettük, megjelenik körülöttünk egy földburok, ami ezentúl a szilárdságunkat és a kitartásunkat szolgálja majd.

Mikor visszatértünk a hegy lábához, engedjük vissza az erőt a lábunkon keresztül, egészen a szemünkig. Nyissuk ki a szemünket. A feladatunk ezután, hogy a megszerzett földenergiát a fizikai síkon alkalmazzuk.

 

A négy város druidáitól megtanultak így együtt adják ki az ötödik elemet, aminek többféle elnevezése ismert: tér, éter, akasha, asztrálfény, kvintesszencia. Ennek segítségével magasabb szintre emelhetjük mágikus tanulmányainkat. Segítségünkre van az akarat, az intuíció, a tudás és a szilárdság. Miután a gyakorlatok segítségével kifejlesztettük magunkban az erő összpontosításának képességét, a megérzések és a "látás" tudományát, megszereztük alapfokú ismereteinket és átértékeltük, megértettük fizikai inkarnációnk, karmánk lényegét, továbbmehetünk ezek gyakorlati alkalmazására.

Az 'ötödik elem' egy olyan közvetítő közeg, mely betölti az egész világegyetemet, és segítségünkre van érzéseink, gondolataink távolba küldésére. Segítségével a telepátia, az elmúlt életeink, a jövendő inkarnációink, a rég letűnt korok lényei, más csillagok és galaxisok lényei is elérhetővé válnak.

 

Nayah