Főoldal KWHE Hírek Programok Kapcsolat Fórum GYIK
Képtár Wicca adatbázis Cikkek Könyvek Linkek #wicca.hu chat
Belépés
Azonosító:
Jelszó:

Utolsó témák
Hírek
Partnerek
Powered by
nettarhely.hu
Impresszum
Design
Osara LaMort
Program:
WfWx Bt.
Ajánló
 1. A Wicca vallás
 2. A Kelta-Wicca Hagyományőrzők
 3. A Kelta-Wicca Hagyományőrzők avatási fokozatai
 4. A Kelta-Wicca Hagyományőrzők által biztosított lehetőségek

A Wicca vallás

A Wicca a látható és láthatatlan természet tiszteletén alapuló régmúltba visszanyúló mágikus termékenységkultusz folytatása. A természet, a béke, és a mágia vallása. (A "Wicca" szó "bölcs"-et jelent, gyöke azonos az angolszász "wise" szóéval.)
Az ősi Európa egyes természetvallásaiban a vezető sámánt, papot és papnőt hívták wiccának. Nagy tudású füvesemberek, jövendőmondók, varázslók voltak, egy személyben orvosok, bírók, tanácsadók. Eredetileg a Wicca volt a férfi, a Wicce pedig a nő titulusa.
A vallásnak ma már több százezer követője van a világon, főként Nyugat- Európában és Észak-Amerikában, akik covenekben végzik munkájukat. (A coven a latin conventus - gyűlés, gyülekezet - szóból származik.)
Etikai alapvetéseit az Intelem jellemzi legjobban: "Ha azzal nem ártasz, azt tégy, amit akarsz."
A Wicca megújítása teljes egészében Gerald B. Gardner (1884-1964) nevéhez fűződik, aki 1939-ben csatlakozott egy dél-angliai, akkor még titokban létező boszorkánycsoporthoz, majd később saját coveneket alapított, s írásban is lefektette a modern Wicca alapjait. Először 1949-ben, egy regényben jelentette meg gondolatait, melynek címe "High Magic's Aid" volt. Angliában azonban csupán 1951-ben helyezték hatályon kívül a boszorkányok ellen hozott törvényeket. 1954-ben jelent meg Gardner második könyve, a "Witchcraft Today" (A boszorkányság napjainkban) címmel. Ennek a könyvnek későbbi kiegészítése a "The Meaning of Witchcraft" (A boszorkányság értelme), mely 1959-ben jelent meg.
Gardner elvégezte az akkori covenek tudásának rendszerezését, összeválogatta a többségében angol és kelta szertartásokat, és ahol szükségesnek érezte, újrafogalmazta az anyagot. A Wiccák titkos tanításait az Árnyak Könyve tartalmazza. Minden csoport és minden Wicca saját könyvvel rendelkezik. Ebben az ősi tudást viszik tovább és a saját tapasztalataikat is feljegyzik. Gardner megalkotta a maga Árnyak könyvét, és ennek összefoglalt tudása lett Gardneriánus Wicca néven közismert.
A Wicca a szeretet és az öröm vallása. Szó sincs benne eredendő bűnről, tehát megváltásról sem. Az életet tanítja, a természettel való azonosulást. Őseink természetes szövetségben éltek a természettel, annak részeként léteztek. A fákat és állatokat testvérükként kezelték, gondozták a mezőket és a földeket. A modern kor embere elvesztette ezt a kapcsolatot. A civilizáció elvágta az embereket a természettől. A Wicca ennek az egységnek a újraépítésére törekszik. Fontos azonban, hogy egyetlen Wicca sem ellensége a civilizációnak, a modern világnak. Megtanulnak azzal is egységben, harmóniában élni, és szerves egészként felfogni mindazt, amit jelenleg a Földanya hordoz.

Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyesülete

A KWHE a Wicca vallás hagyományait ötvözi az ősi és modern mágikus tradíciókkal, és egységes, szabad rendszert alakít ki, melyben mindenki saját igényeinek megfelelően találhatja meg egyéni útját, világnézetét.

A Kelta-Wicca Hagyományőrzők vezetését a Nagytanács végzi, melynek legfőbb feladata az irányítás, a beavatandók számára a vallás és a mágia gyakorlásához és továbbviteléhez szükséges tudás átadása, a covenek vezetőinek a legmagasabb szintű beavatás átadása.
A vallás mindenki számára nyitott, vallásunk dogmákat nem tartalmaz. Szervezetünk mindennemű térítő tevékenységtől elzárkózik, azt vallja, hogy mindenkinek saját egyéni világképe alapján joga van megválasztani azt a vallást, ami hozzá a legközelebb áll.

A Wicca vallás meghatározása eléggé bonyolult, és gyakran a különböző ágazatoknak teljesen más a definíciója arra, hogy ki is a Wicca valójában.
A KWHE nem kívánja vitatni, hogy mindenki Wicca, aki annak vallja magát, de a belépéshez szükséges, hogy a belépni kívánó személy:

 • Wiccának vallja magát;
 • elfogadja, hogy "Tégy amit akarsz, de ne árts.";
 • elfogadja, hogy "Ha hatsz a világra, akkor a világ visszahat rád." (A háromszoros visszatérés törvénye.);
 • elfogadja az Isteni Párt dualitásban és egyenrangúan;
 • törekedjen a Wicca vallás legteljesebb megismerésére és megértésére.

A KWHE célja, hogy laza szövetséget képezzen az ilyen módon meghatározott Wicca vallásúak között, segítse a covenek és az egyedülálló wiccák kapcsolattartását és fejlődését.

Ünnepeink a kelta tradicióra épülve nyolc részre osztják az évet.

 • Az évkezdô ünnep Samhain (november 1.), a kelta újév napja.
 • A téli napfordulókor tartandó a Yule (december 21.), a fény újjászületése.
 • Imbolc (február 1.) a megtisztulás és a beavatások ünnepe.
 • A tavasz köszöntése, vagyis az Ostara (március 21.), a tavaszi napéjegyenlôség idején tartandó.
 • A szerelem és az isteni nász ünnepe Beltane (május 1.).
 • A nyári napfordulókor zajlik a Litha (június 21.), a tűz ünnepe.
 • A gabona beérését és az aratást köszönti a Lughnasad (augusztus 1.).
 • Az év utolsó ünnepét a Földanya és a bôség tiszteletére üljük az ôszi napéjegyenlôség idején, melynek neve Mabon (szeptember 21.).

A Kelta-Wicca Hagyományőrzők beavatási fokozatai

A KWHE szervezeti rendszere sokban hasonlít a hagyományos rendszerre.
Azokat, akik a KWHE tagjai, egyszerűen Wicca vallásúnak nevezzük (természetesen Wicca vallású lehet az is, aki nem tagja az egyesületnek). Wicca vallásúnak mindenkit elfogadunk, aki annak tartja magát.
A tagság kritériuma: a betöltött 18 életév (illetve 16 és 18 éves kor között írásos szülői engedély birtokában is lehet valaki tag), mivel a Wicca hit felnőtt út, amit az illető teljes tudatossággal választ magának. A tagok tagkönyvet kapnak.
A tagok maradhatnak függetlenek, de szerveződhetnek covenekbe tudásszintjüknek megfelelően. A coven (ejtsd: kaven) Wicca csoportot jelent.
Az első beavatási fokozattal rendelkező tagok neve Avatott. Az első avatáshoz legalább egy évnyi és egy napnyi KWHE tagként eltöltött idő szükséges a hagyományoknak megfelelően. Kötelezően, amikor egy tag avatásra jelentkezik, amelyik irányzat képviselőjénél teszi ezt, annak az adott irányzatnak tisztában kell lennie az alapvető rituális menetével és kritériumrendszerével. Az avatottak covenekbe szeveződhetnek, de maradhatnak "magányos Wiccák" is. Egy coven általában legfeljebb 13 főből áll, az ünnepek közös megtartásán túl a coventagok együtt tanulnak, gyakorolnak, egymást segítik.
A második beavatási fokozat kritériuma legalább egy év és egy nap Avatottként tanulással eltöltött idő. Ezt a fokozatot nevezzük Papnak, illetve Papnőnek. Ezalatt az idő alatt a beavatandók képessé válnak egy coven vezetésére, elsajátítják a Wicca gyakorlatához és a covenek vezetéséhez szükséges tudást. A Pap, illetve Papnő vezethet rituálét Főpap vagy Főpapnő felügyelete mellett, covent azonban nem alapíthat, és nem is avathat.
A harmadik beavatási fokozat neve Főpap, illetve Főpapnő. Kritériuma min. egy év és egy nap Papként, illetve Papnőként tanulással eltöltött idő. A Főpapok és Főpapnők feladata a vallás és szertartásrend teljes körű ismerete, a szertartás vezetése, az Isteni Pár meghívása, az Isteni energiák közvetítése. Az Isteni Erőt a rituálé alkalmával a vezetők feladata a résztvevők számára elérhetővé tenni.
A Főpapnak, illetve Főpapnőnek joga van covent alapítani és feloszlatni. Coven vezetői tisztségét átadhatja más Főpapnak, Főpapnőnek a covenen belül, de természetesen ettől rangja még megmarad. Joga van továbbá a KWHE Nagytanács elé járulni egyházi és vallási ügyekben. A főpapi, főpapnői avatás kizárólag a Nagytanács valamely tagja beleegyezésével történik.
Az egyes coveneket egy Főpap és egy Főpapnő vezeti, akik a rituálé során az Istent és az Istennőt testesítik meg. Amennyiben egy ilyen covenben kettőnél több Főpap, Főpapnő található, a tagok választhatják meg közösen, hogy ki lesz a Rituálévezető Pár. A választásra minden évben sor kerülhet Samhain ünnepén. A covenek saját belső szabályzattal rendelkezhetnek, mely megszabhatja a coven tagjainak covenen belüli jogait és kötelességeit, a covenbe való belépés, kilépés, kizárás szabályait. A belső szabályzat hozzáadhat az adott irányzat szabályaihoz, de el nem vehet belőle.
A KWHE szervezeti rendszerében jelen pillanatban a független covenek mellett négy különböző Tradíció működik. A Tradíciók egy vagy több covent magukba foglaló, önálló irányzatok, melyek eltérőek lehetnek avatási fokozataikban, avatási rendszerükben, tanítási módszereikben a fő irányvonaltól és annak fokozataitól, amennyiben el nem vesznek belőle, csak hozzáadhatnak. Tradícióba természetesen nem kötelező tartozni.
Új Tradicíót egy főpap és egy főpapnő alapíthat a Nagytanács beleegyezésével, akik egy covent vezetnek, önálló oktatási rendszerrel rendelkeznek, covenjük vezetői tisztségét az alapítás igényének bejelentése után egy évig és egy napig megőrzik.
A KWHE tradíciói, azok covenjei, illetve az egyházon belüli, de egyik tradícióhoz sem tartozó covenek és a főpapok/főpapnők a honlapon egyaránt helyet kapnak, így bemutathatják saját gondolatilágukat, rendszerüket.

A KWHE célja, hogy laza szövetséget képezzen a Wicca vallás követői között, segítse a covenek és az egyedülálló wiccák kapcsolattartását és fejlődését.

Tradíciók, covenek
Programok
Frissítések
  Cikkeinket csak belejentkezett felhasználóink olvashatják!
Könyvek